lieindating-site.png
افراد در سایت های دوست یابی چه دروغ هایی در مورد خودشان می گویند؟

کسپرسکی و B2B International مشترکاً روی الگوهای رفتاری کاربران سایت های دوست یابی و تهدیداتی که با آن مواجه هستند، تحقیق کردند و در مورد اینکه مردم آمادگی به اشتراک گذاشتن چه نوع اطلاعاتی را با غریبه ها دارند و چرا خیلی از آنها دروغ می گویند اطلاعات کسب کردند.

چه کسی دروغ می گوید؟

خلاصه بگوییم، تقریبا همه. 57 درصد پاسخ دهندگان این پرسشنامه پذیرفتند که واقعیت را به گونه ای فریبکارانه زیبا جلوه داده اند. مردان متاهل از همه بیشتر احتمال دروغگویی دارند: 67 درصد آنها گفتند وقتی پروفایلشان را پر می کردند یا در وب سایت با دیگران ارتباط برقرار می کردند، دروغ گفتند.
ممکن است از این میزان دروغگویی متعجب نشوید. کشف جالب این پرسشنامه این بود که دروغگوها خیلی بیشتر از افراد صادق عمیقا از اینکه می فهمیدند  به آنها دروغ گفته شده است، ناراحت می شوند. بنظر می رسد کاربران ناصادق بهتر از کاربران صادق می دانند که حقیقت چقدر می تواند پروفایل یک فرد را تغییر دهد!

چرا دروغ؟

به نظر می رسد که بخش قابل توجهی از کاربران (16 درصد) خودشان را غیر واقعی نشان می دهند، به امید اینکه برای دوستان احتمالی آینده خود جذاب تر بنظر برسند. داده های یک سایت دوست یابی مشهور نشان می دهد که مرد هایی که از نظر بازدیدکنندگان مونث سایت امتیاز جذابیت بیشتری کسب کردند، 11 بار بیشتر از مردهای غیر جذاب پیام دوستی دریافت کردند. همین اتفاق برای زنان هم می افتد، بدین صورت که زنانی که در سلیقه عموم جذاب بنظر می رسند، پنج بار بیشتر از زنان معمولی و 28 بار بیشتر از زنانی که غیر جذاب خوانده می شوند، پیام دوستی دریافت می کنند.
اگر فرض کنیم که احتمال ملاقات حضوری با میزان پیام های دریافتی بیشتر می شود، تعجبی ندارد که هم مردها و هم زن ها عکس ها و پروفایلشان را زیباتر کنند.

با اینحال، فقط خواست پیدا کردن یک دوست نیست که مردم را به دروغ گفتن وا می دارد. 36 درصد شرکت کنندگان مرد این تحقیق فقط برای تفریح و لذت دروغ گفتند.( این عدد برای زنان 31 درصد بود). اما رایج ترین دلیل دروغگویی زنان ترس بود.34 درصد بازدیدکنندگان سایت عمداً اطلاعات غلط در مورد خودشان وارد کرده بودند، چرا که می ترسیدند اطلاعات واقعی شان مورد سوء استفاده مجرمان سایبری قرار بگیرد. این ترس ها بی پایه و اساس نیست: 55 درصد بازدیدکنندگان سایت های دوستیابی مشکلاتی را در ارتباط با استفاده از این خدمات را تجربه کرده بودند. این مشکلات می توانند چند جانبه باشند، از مکالمات ناخوشایند گرفته تا تهدیدات سایبری واقعی.

برای دروغگویی دلیل دیگری هم وجود دارد. خیلی از بازدیدکنندگان سایت های دوستیابی و کاربران اپلیکیشن های دوستیابی هنوز وجهه خوبی برای این ابزار ها قائل نیستند و نمی خواهند خانواده و دوستانشان پروفایلشان را ببینند. طبق تحقیق ما، 5 درصد بازدیدکنندگان فعالیت دوستیابی شان را از والدینشان پنهان می کنند و 3 درصد سعی دارند بفهمند که آیا پدر مادر و یا همسرشان از نوع سایت ها استفاده می کنند. این هم دلیل دیگری برای وارد کردن اطلاعات غلط به جهت جلوگیری از ردیابی است.

با این موضوع چگونه برخورد کنیم؟

متاسفانه هیچ روش مقابله سریعی برای این نوع تظاهر و دروغگویی وجود ندارد. حتی با وجود غلبه اطلاعات غلط در پروفایل ها، سایت های دوست یابی به میزان بسیار زیادی محبوب هستند. 32 درصد  از کل کاربران اینترنت از آنها استفاده می کنند. در این رابطه، افرادی که در سایت های دوست یابی هستند به میزان قابل توجهی( 21 درصد بیشتر از دیگر کاربران)  در معرض خطر حملات سایبری قرار دارند. تفسیر ساده این ماجرا می تواند این باشد که افرادی که مدت زمان بیشتری از اینترنت استفاده می کنند، فرصت های بیشتری را در اختیار مجرمان قرار می دهند تا طعمه آنها شوند. با اینحال، میزان اطلاعات غلط به خودی خود ایجاد کننده خطر است.

شما نمی توانید مطمئن باشید که کسی که در سایت های اینچنینی با او در ارتباط هستید، در مورد سن یا شغلش دروغ نگفته باشد. بنابراین همیشه جانب احتیاط را رعایت کنید، چرا احتمال زیادی وجود دارد که با فرد فریبکاری مواجه شوید.