PRO-REA.png
رویکرد امنیتی ایستگاه های کاری بهتر است واکنشی باشد یا فعال؟ انتخابی دشوار برای تحلیل گران امنیتی SOC

وقتی صحبت از امن کردن محیط های IT به میان می آید، متخصصان IT با تصمیم مهمی روبرو هستند: آیا باید منتظر بمانند تا مهاجمان وارد عمل شوند و سپس به یک حادثه امنیتی واکنش نشان دهند، یا باید بصورت فعال تهدیدات محتمل را مخاطب قرار داده و قبل از وقوع حملات از آنها پیش گیری کنند.
تهدیدات سایبری مثل بیماری هستند که اگر اقدامات پیشگیرانه برای محافظت در برابر آن صورت نگیرد، ممکن است فرآیند درمان دراز مدت و پرهزینه باشد. همین قضیه برای امنیت سایبری هم صادق است. امن کردن ایستگاه کاری می تواند به شما در امنیت دارایی های با ارزشتان و جلوگیری از وقوع نقض امنیتی پرهزینه کمک زیادی کند.
امنیت فعال ایستگاه های کاری امری ضروری می باشد، اما همیشه آسان نیست. با توجه گسترش سریع و پیچیدگی فزاینده تهدیدات سایبری، داشتن سرعت در تصمیم گیری و تحلیل برای محققان امنیتی، امری حیاتی ست.

چگونه می توانید زمان مورد نیاز برای تحقیق در مورد حوادث را کاهش دهید و هوشمندانه با تهدیدات مقابله کنیم؟
برای مقابله با هجوم تهدیداتی که همواره در حال تشدید می باشد، محققان امنیتی باید بتوانند افراد و ابزارهای مناسبی را بکار گیرند تا از تصمیم گیری درست برخوردار گردند. با دسترسی مداوم به داده های تهدید که از منابع متعدد جمع آوری می شوند، تیم های امنیتی می توانند در زمان صرفه جویی کرده و با اعتماد بنفس بیشتری تصمیم بگیرید. به بیان ساده تر، جمع آوری داده همراه با تجزیه و تحلیل آن، بینش امنیتی بهتری ایجاد خواهد کرد.

قابلیت دید بهتر نسبت به داده های ایستگاه های کاری
مدیران SOC مسئول نظارت بر سلامت کلی سازمان در ارتباط با امنیت سایبری هستند. برای کاهش فعالانه خطرات، این مدیران باید بتوانند نظارتی کامل بر سازمان داشته باشند. بهتر است این نظارت به صورت تیمی و بر روی یک میز کار انجام گیرد، تا تجزیه و تحلیل وضعیت امنیتی سازمان سریعتر انجام گیرد.

تیم های SOC به راهکارهای امنیت ایستگاه های کاری برای کاهش زمان کسب بینش های با ارزش متکی هستند. این بینش ها تحلیلگران امنیتی را قادر می سازد تصمیمات بهتری گرفته و توصیه های امنیتی بهتری داشته باشند. با افزایش قابلیت دید نسبت به ریسک ها و آسیب پذیری ها، تحلیلگران می توانند  با سرعت و دقت بیشتری تهدیدات را اولویت بندی کرده و روند حملات را نظارت کنند.

با افزایش نرخ جرائم اینترنتی، کاهش زمان مورد نیاز برای تحقیق روی حوادث و شناسایی علل آن امری حیاتی است. تیم SOC به دسترسی عمیق و گسترده به داده های امنیتی و ایستگاه های کاری  نیاز دارد، تا قسمت های آسیب پذیر شبکه سازمان را نظارت و حفاظت نمایند. با تعیین همبستگی این داده ها با داده های دیگر قسمت ها، متخصصان امنیتی می توانند به شناسایی و رفع موانع مشابه و حافظت بیشتر از کل محیط IT  بپردازند.